Vårt hållbarhets-arbete

Svensk orienterings verksamhetsidé är att erbjuda en idrott i världsklass för alla som vill använda kartan i skogar och urbana miljöer för att träna, tävla eller motionera och uppleva glädje och gemenskap. Vi är många som orienterar redan idag: drygt 82 500 medlemmar i 545 föreningar, och vi vill bli fler.
Pexels Stephan Seeber 1261731

Hur vi agerar

Hur vi agerar påverkar alla tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Att jobba med hållbarhet är helt enkelt en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår sport.

Så hur gör vi det på ett bra sätt?
Den 1 september 2023 publicerade vi vår första hållbarhetsrapport. Den speglar vår hållbarhetsutveckling under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2023. Rapporten innefattar även helägda Svensk Orientering Events AB.

Läs Svensk Orienterings Hållbarhetsrapport

Väsentlighetsanalys
För att ta reda på det gjorde vi en väsentlighetsanalys. Syftet är att hitta de områden som är viktigast för svensk orientering. Så här gick det till:
  1. Först tittade vi på yttre faktorer för att förstå vilka trender och skeenden i omvärlden som påverkar oss.
  2. Sedan ritade vi upp hela vår verksamhet och gick igenom steg för steg, område efter område och diskuterade var vi påverkar planeten, socialt och ekonomiskt. 
  3. Parallellt pratade vi med många människor i och runt orienteringen för att ta reda på hur de ser på svensk orientering och hållbarhet, vilka förväntningar de har på oss och hur de tycker att vi kan bli bättre. Alla medlemmar över 18 år som godkänt utskick från svensk orientering fick till exempel chans att svara på en enkät. Även våra partners, styrelse, anställda, representanter för föreningar och markägare fick tycka till.

Till slut vävde vi ihop all information och sammanställde det i en så kallad väsentlighetsmatris. På den liggande x-axeln kan du se hur viktigt varje område är ur ett strategiskt perspektiv, medan den lodräta y-axeln visar hur viktigt intressenterna tycker att varje område är. Nu vet vi vilka områden vi behöver jobba extra med.

Väsentlighetsanalys