LOK-stödet

Under 1960-talet började verksamhet för barn och unga bli en allt större och viktigare del av idrotten. Både tränings- och tävlingsverksamheten utvecklades och barn och ungdomar blev en viktigt målgrupp för idrottsföreningar. Att erbjuda en meningsfull sysselsättning för barn och unga på fritiden blev också en viktig funktion i samhället. År 1971 infördes LOK-stödet som ett verksamhetsstöd till landets alla idrottsföreningar som bedrev verksamhet för barn och unga. Stödet har i princip haft samma utformning se dess. Det som har förändrats är nivån på bidragets storlek, detaljer i föredelningen och åldersgränserna för vilka åldersgrupper som ska få stöd.
Här nedan redovisas utvecklingen av LOK-stödet från 2002 och framåt. Det är uppdelat på respektive distrikt. Inom varje distrikt finns redovisning av den totala utvecklingen och utvecklingen uppdelat på ålder och kön. Det finns redovisning för alla föreningar inom respektive distrikt. All data är hämtas från Riksidrottsförbundets hemsida.

Sverige
Blekinge, uppdaterad 221114
Bohuslän Dal, uppdaterad 221114
Dalarna, uppdaterad 221114
Gotland, uppdaterad 221114
Gästrikland, uppdaterad 221114
Göteborg, uppdaterad 221114
Halland, uppdaterad 221114
Hälsingland, uppdaterad 221114
Jämtland Härjedalen, uppdaterad 221114
Medelpad, uppdaterad 221114
Norrbotten, uppdaterad 221114
Skåne, uppdaterad 221114
Småland, uppdaterad 221114
Stockholm, uppdaterad 221114
Södermanland, uppdaterad 221114
Uppland, uppdaterad 221114
Värmland, uppdaterad 221114
Västerbotten, uppdaterad 221114
Västergötland, uppdaterad 221114
Västmanland, uppdaterad 221114
Ångermanland, uppdaterad 221114
Örebro, uppdaterad 221114
Östergötland, uppdaterad 221114