Distriktens rankingansvariga

I anslutning till Sverigelistan finns en support- och kontaktsida, bland annat med kontaktuppgifter till distriktens rankingansvariga.
Rankingansvarigs ansvarsuppgifterDistriktsförbundet utser en rankingansvarig, RA, som har följande ansvarsuppgifter: 

 • Att bedöma vilka tävlingar som ska vara rankingmeriterande i distriktet. Det är en viktig funktion då SOFT har liten möjlighet att övervaka alla tävlingar runt om i landet.
 • Att bedöma vilka tävlingar som i efterhand inte ska ge ranking pga orättvisa förhållanden, t ex felaktigt placerad kontroll, spårsnö etc. Ogiltig tävling rapporteras till Sverigelistan-supporten via e-postadressen sverigelistansupport@orientering.se. Samma som föregående punkt - det är en viktig funktion då SOFT har liten möjlighet att övervaka vilka förhållanden som råder på alla tävlingar runt om i landet.
 • Att sätta subjektiv rankingpoäng på distriktets löpare efter gjord ansökan av löparen via en funktion i anslutning till Sverigelistan.
  • Syftet med den subjektiva rankingen är att rankade ska kunna få en rättvis snittpoäng, även då möjligheten saknats att springa till sig ranking. Det kan till exempel gälla vid långtidsskada, längre sjukdom eller längre utlandsvistelse.
  • Då en ansökan gjorts skickas ett automatiskt mejl till RA som via en länk i mejlet kan gå in och sätta en subjektiv poäng. Poängen som sätts är utan det s k tillägget, vilket är den aktuella justering som råder beroende på den bäst rankades poäng (som alltid ska vara 0).
  • Alla 17-åringar får automatiskt en poäng baserad på resultat uppnådda i 16-klassen föregående år. Det betyder att om ingen subjektiv ansökan inkommer från en 17-åring behöver ingen subjektiv poäng sättas för denne. RA har dock möjlighet att sätta en subjektiv poäng, om en ansökan inkommer, precis som för övriga löpare som ansöker om subjektiv ranking.
  • Subjektiv ranking för löpare i utländska klubbar ansvarar SOFT för. 
 • Att utgöra support för distriktets löpare vid frågor om ranking, gallring osv. Tänk på att rankingansvariga endast ger support i rankingfrågor, inte Sverigelistan i övrigt.