Världsranking & IOF-id

Tänker du delta på en världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), i Sverige eller utomlands behöver du registrera dig i IOF Eventor och därigenom erhålla ett s k IOF-person-id.

IOF-person-id en förutsättning för deltagande

Till att börja med är det viktigt att du finns registrerad i IOF Eventor med ett s k IOF-person-id, vilket behöver anges vid anmälan till en WRE-tävling och för att du ska få tillgodoräkna dig världsranking på tävlingen.

  1. Kontrollera om du finns i IOF Eventor
    • Börja med att kontrollera om du redan finns med i IOF Eventor. Det gör du genom att söka upp ditt namn via eventor.orienteering.org/Athletes. Tänk på att svenska tecken (å, ä och ö) inte fungerar i sökfunktionen i IOF Eventor.
  2. Om du inte finns med i IOF Eventor, registrera dig
    • Finns du inte med i IOF Eventor, registrera dig via eventor.orienteering.org/Register
    • När du anmäler dig på andra internationella världsrankingtävlingar utanför Sverige så behöver du inte komplettera med något nytt id-nummer utan ditt tidigare registrerade id-nummer används på samtliga tävlingar med automatik.

Frågor

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta Eventor-supporten på eventorsupport@orientering.se.