Kartans utveckling

Tävlingskartans utveckling

1805

Beslut tas att hela Sverige skall kartläggas, i skalan 1:100.000. Generalstabskartan påbörjas 1810.

1826

Första topografiska fältkartbladet färdigt. Det sista av de 194 bladen utkommer 1924.

1857

Fältkartan, dittills militär hemlighet, blir allmänt tillgänglig.

1904

Små särtryck av fältkartan används vid orienteringstävlingar i Stockholm.

1935

Kartverket ger på försök ut två färgade kurvkartor i skala 1:50 000, så kallade grönsaksblad. Den ekonomiska fotokartan i skala 1:10.000 börjar utges, klart först 1977.

1954

Nya topografiska kartan i 1:50 000 börjar utges officiellt. Alla 800 grönsaksbladen klara 1978.

1963

Skalan för egenproducerade orienteringskartor fastställs till 1:25.000. I SM-kavlen vid Ulricehamn används för första gången en specialritad kurvkarta i 1:25.000, ritad av Karl-Eric Eckerlid.

1967

IOF fastställer internationell kartnorm.

1969

Reviderad svensk och nordisk kartnorm antas. Skalan är 1:20.000.

1977

Skalan för orienteringskartor fastställs till 1:15.000.

1979

Kontrollsymboler istället för tryckta angivelser fastställs av både SOFT och IOF. Förslaget kom Kjell Larsson, Trollhättan, med fem år tidigare.