Aktuella anmälningsavgifter

Här finns information om anmälningsavgifter och vilka belopp som är aktuella för de olika grenarna.

Aktuella anmälningsavgifter per gren
Nedan följer aktuella anmälningsavgifter per gren, uppdaterade efter förbundsmötet 23-24 mars 2024.

ORIENTERINGLÖPNING (2024)Inom en klass ska anmälningsavgiften vara lika för alla anmälda med undantag för öppna klasser, där båda ålderskategorierna ungdom och vuxna deltar. 

Nationella tävlingar, samt regionsmästerskap och distriktsmästerskap (beskattningsgrundande avgifter)

 • Åldersklasser
  • Ungdom: 80-95 kr
  • Vuxen utom elit: 140-180 kr 
  • Elit: 200-240 kr
 • Öppna klasser
  • Ungdom: 95 kr eller lägre
  • Vuxen: 180 kr eller lägre 

Distriktstävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Åldersklasser
  • Ungdom: 75 kr eller lägre
  • Vuxen: 145 kr eller lägre
 • Öppna klasser
  • Ungdom: 75 kr eller lägre
  • Vuxen: 145 kr eller lägre

Närtävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Åldersklasser
  • Ungdom: 50 kr eller lägre
  • Vuxen: 95 kr eller lägre
 • Öppna klasser
  • Ungdom: 50 kr eller lägre
  • Vuxen: 95 kr eller lägre

Tilläggsavgifter för efteranmälan (beskattningsfria avgifter)

 • Åldersklasser, vuxen:
  • 50 % eller lägre vid normal efteranmälan
  • 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen (om arrangören erbjuder sådan för åldersklasser, vuxen)
 • Åldersklasser, ungdom:
  • 50 % eller lägre vid normal efteranmälan
  • 50 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen (om arrangören erbjuder sådan för åldersklasser, ungdom)
 • Öppna klasser, vuxna:
  • 50 % eller lägre vid normal efteranmälan
  • 50 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen (s k direktanmälan)
 • Öppna klasser, ungdom:
  • Ingen tilläggsavgift får tas ut vid normal efteranmälan
  • Ingen tilläggsavgift får tas ut vid efteranmälan på tävlingsdagen (s k direktanmälan)


Avgifter vid SM, USM, Tiomila och Swedish League 

Enligt regelverket bestäms avgifter för SM, USM, Tiomila och Swedish League av SOFT i samråd med arrangören.

Vid SM, Tiomila och Swedish League motsvarar grundavgiften den maximala avgift som får tas ut i elitklass vid nationella tävlingar, dvs 240 kr per deltagare. Denna avgift är beskattningsgrundande.

Vid USM är motsvarande maximala avgift 95 kr per deltagare. Denna avgift är beskattningsgrundande.

Vid SM, USM, Tiomila och Swedish League tillkommer en tilläggsavgift för högkvalitativa arrangemang som är 50 % av grundavgiften. För SM, Tiomila och Swedish League är den normalt 120 kr och för USM 47,50 kr. Denna avgift är beskattningsfri.

Vid SM, Tiomila och USM tillkommer ytterligare en avgift, en tilläggsavgift för särskilda omkostnader, ett s.k. omkostnadstillägg. För SM och USM kan det exempelvis innebära tillagad mat åt de tävlande. Denna avgift är beskattningsfri. 


SKIDORIENTERING (2024)

För skidorientering gäller nedan anmälningsavgifter.   

Traditionella tävlingar SkidO

I skidorientering får det för alla tävlingar tas ut en tilläggsavgift om 50 % för spårkörning. Denna del är beskattningsfri för arrangören. 

Nedan följande grundavgifter, dvs beskattningsgrundande avgifter, utan tillägget för spårkörning (som är beskattningsfritt):

Nationella och distriktstävlingar (inkl. regionsmästerskap och DM)

 • Ungdom (åldersklasser/öppna klasser): 95 kr
 • Vuxen (åldersklasser/öppna klasser): 180 kr
 • Elit (åldersklasser): 240 kr

Närtävlingar

 • Ungdom (åldersklasser/öppna klasser): 75 kr eller lägre
 • Vuxen (åldersklasser/öppna klasser): 145 kr eller lägre

SM, USM, Veteran-SM och Svenska cupen SkidO

 • Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 475 kr, varav 240 kr är beskattningsgrundande.
  • Stafett: 950 kr per lag, varav 480 kr är beskattningsgrundande.
 • Ungdoms-SM: 375 kr, varav 95 kr är beskattningsgrundande.
 • Veteran-SM: 375 kr, varav 180 kr är beskattningsgrundande.
 • Svenska cupen (för seniorer & juniorer): 360 kr, varav 240 kr är beskattningsgrundande.

Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling.


MOUNTAINBIKEORIENTERING (2024)

Nedanstående anmälningsavgifter är aktuella för MTBO.   
Nationella och distriktstävlingar

 • Vuxenklasser: 210 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Ungdomsklasser: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, vuxen: 210 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, ungdom: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande

Närtävlingar

 • Vuxenklasser: < 175 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Ungdomsklasser: < 75 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
Övriga tävlingar
 • Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 385 kr, varav 210 kr är beskattningsgrundande
  • Stafett: 385 kr per person, varav 210 kr är beskattningsgrundande
 • Ungdoms-SM: 275 kr, varav 100 kr är beskattningsgrundande
 • Veteran-SM: 360 kr, varav 210 kr är beskattningsgrundande
 • Svenska cupen MTBO: 300 kr, varav 210 kr är beskattningsgrundande
 • WRE (World Ranking Event): Avgift fastställs i samråd med SOFT. Normalt är 210 kr beskattningsgrundande om inget annan anges.

För tävlingar inom Nivå 1 består anmälnignsavgiften av den beskattningsgrundande grundavgiften plus en tilläggsavgift för högkvalitativa arrangemang och särskilda omkostnader. För MTBO är denna förutbestämd varpå anmälningsavgifterna ovan gäller för varje tävling.
  
Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling. 

Tilläggsavgifter för efteranmälan

 • Vuxenklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Ungdomsklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, ungdom: Inget tillägg får tas ut. 

Samtliga tilläggsavgifter för efteranmälan är beskattningsfria.
PRECISIONSORIENTERING (2024)

För precisionsorientering sätts anmälningsavgiften uteslutande efter ålder och inte tävlingsklass.

Nationella tävlingar
, samt regionsmästerskap och distriktsmästerskap (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 80-95 kr
 • Vuxen utom elit: 140-180 kr
 • Elit: 200-240 kr

Distriktstävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 75 kr eller lägre
 • Vuxen: 145 kr eller lägre
 • Ingen elit

Närtävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 50 kr eller lägre
 • Vuxen: 95 kr eller lägre
 • Ingen elit

Tilläggsavgifter för efteranmälan (beskattningsfria avgifter)

 • Vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Ungdom: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, inkl. inskolningsklass: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.

Information om beskattning
Uppdelning av beskattningsgrundande och beskattningsfri avgift i Eventor

Det är viktigt att anmälningsavgifterna läggs upp på ett korrekt sätt i Eventor. Hur det görs förklaras i en egen FAQ-fråga i Eventor (extern länk).

Arrangemangsavgift 

Arrangemangsavgiften baseras på antalet anmälda och betalas av arrangören till SOFT i efterhand. Den fördelas därefter mellan SOFT och alla OF (distriktsförbunden). Från och med 2023 faktureras arrangören avgiften automatiskt så snart tävlingsrapporten är godkänd av SOFT.

Arrangemangsavgiften gäller även närtävlingar.  

Allmän dispens för högre anmälningsavgift under 2023
Från och med 1 juli 2023 och fram till förbundsmötet 23-24 mars 2024 gällde en allmän dispens för att ta ut en ca 20 % högre grundavgift (den beskattningsbara delen) i anmälan för alla grenar, discipliner och klasser, enligt den tabell som anges i beslutsunderlaget via nedanstående länk. 

Beslutet relaterades till de allmänna kostnadsökningarna i samhället, vilket även påverkar våra arrangemang. 

Dispensen möjliggjorde en höjd anmälningsavgift, men var frivillig att följa.

Läs beslutsunderlaget och godkända höjda avgifter här