Aktuella anmälningsavgifter

Här finns information om anmälningsavgifter och vilka belopp som är aktuella för de olika grenarna.
Allmän dispens för högre anmälningsavgift
Från och med 1 juli 2023 och tills vidare gäller en allmän dispens för att ta ut en ca 20 % högre grundavgift (den beskattningsbara delen) i anmälan för alla grenar, discipliner och klasser, enligt den tabell som anges i beslutsunderlaget via nedanstående länk. 

Beslutet relateras till de allmänna kostnadsökningarna i samhället, vilket även påverkar våra arrangemang. 

Dispensen möjliggör en höjd anmälningsavgift, men valet är frivilligt och beslutas av arrangören själv, eller i dialog med respektive OF. Dispensen gäller tills dess att ett annat beslut i frågan fattas, av antingen förbundsmötet eller förbundsstyrelsen.

Frågan tas åtminstone upp på nästa förbundsmöte i mars 2024. 

Läs beslutsunderlaget och godkända höjda avgifter här

Information om beskattning
Uppdelning av beskattningsgrundande och beskattningsfri avgift i Eventor

Det är viktigt att anmälningsavgifterna läggs upp på ett korrekt sätt i Eventor. Hur det görs förklaras i en egen FAQ-fråga i Eventor (extern länk).

Arrangemangsavgift 

Arrangemangsavgiften baseras på antalet anmälda och betalas av arrangören till SOFT i efterhand. Den fördelas därefter mellan SOFT och alla OF (distriktsförbunden). Från och med 2023 faktureras arrangören avgiften automatiskt så snart tävlingsrapporten är godkänd av SOFT.

Arrangemangsavgiften gäller även närtävlingar.  

Aktuella anmälningsavgifter per gren
Nedan följer aktuella anmälningsavgifter per gren.

ORIENTERINGLÖPNINGInom en klass ska anmälningsavgiften vara lika för alla anmälda med undantag för öppna klasser, där båda ålderskategorierna ungdom och vuxna deltar. 

Nationella tävlingar, samt regionsmästerskap och distriktsmästerskap (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 65-80 kr (med generell dispens: upp till 95 kr)
 • Vuxen utom elit: 110-150 kr (med generell dispens: upp till 180 kr) 
 • Elit: 170-200 kr (med generell dispens: upp till 240 kr) 

Distriktstävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 60 kr eller lägre (med generell dispens: upp till 75 kr)
 • Vuxen: 120 kr eller lägre (med generell dispens: upp till 145 kr)
 • Ingen elit

Närtävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 40 kr eller lägre (med generell dispens: upp till 50 kr)
 • Vuxen: 80 kr eller lägre (med generell dispens: upp till 95 kr)
 • Ingen elit

Tilläggsavgifter för efteranmälan (beskattningsfria avgifter)

 • Åldersklasser vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Åldersklasser ungdom: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, inkl. inskolningsklass: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.


Avgifter vid SM, USM, Tiomila och Swedish League 

Enligt regelverket bestäms avgifter för SM, USM, Tiomila och Swedish League av SOFT i samråd med arrangören.

Vid SM, Tiomila och Swedish League motsvarar grundavgiften den maximala avgift som får tas ut i elitklass vid nationella tävlingar, dvs 200 kr per deltagare (med generell dispens 240 kr per deltagare). Denna avgift är beskattningsgrundande.

Vid USM är motsvarande maximala avgift 80 kr per deltagare (med generell dispens 95 kr per deltagare). Denna avgift är beskattningsgrundande.

Vid SM, USM, Tiomila och Swedish League tillkommer en tilläggsavgift för högkvalitativa arrangemang som är 50 % av grundavgiften. För SM, Tiomila och Swedish League är den normalt 100 kr (med generell dispens 120 kr) och för USM 40 kr (med generell dispens 47,50 kr). Denna avgift är beskattningsfri.

Vid SM, Tiomila och USM tillkommer ytterligare en avgift, en tilläggsavgift för särskilda omkostnader, ett s.k. omkostnadstillägg. För SM och USM kan det exempelvis innebära tillagad mat åt de tävlande. Denna avgift är beskattningsfri.

Nytt från och med 2023 är att även Swedish League omfattas av möjligheten att göra påslag på anmälningsavgiften för särskilda omkostnader genom ett s.k. omkostnadstillägg.

Hur avgifterna vid SM, USM och Swedish League är uppbyggda förklaras av följande tabell.Tabellen kommer från stöddokumenten Förutsättningar för SM-, USM- respektive för Swedish League-arrangör, som kan laddas ner från vår filarea över stöddokument & filer.


SKIDORIENTERING (2024)

För skidorientering gäller nedan anmälningsavgifter.   

Traditionella tävlingar SkidO

I skidorientering får det för alla tävlingar tas ut en tilläggsavgift om 50 % för spårkörning. Denna del är beskattningsfri för arrangören. 

Nedan följande grundavgifter, dvs beskattningsgrundande avgifter, utan tillägget för spårkörning (som är beskattningsfritt):

Nationella och distriktstävlingar (inkl. regionsmästerskap och DM)

 • Ungdom (åldersklasser/öppna klasser): 95 kr
 • Vuxen (åldersklasser/öppna klasser): 180 kr
 • Elit (åldersklasser): 240 kr

Närtävlingar

 • Ungdom (åldersklasser/öppna klasser): 75 kr eller lägre
 • Vuxen (åldersklasser/öppna klasser): 145 kr eller lägre

SM, USM, Veteran-SM och Svenska cupen SkidO

 • Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 475 kr, varav 240 kr är beskattningsgrundande.
  • Stafett: 950 kr per lag, varav 480 kr är beskattningsgrundande.
 • Ungdoms-SM: 375 kr, varav 95 kr är beskattningsgrundande.
 • Veteran-SM: 375 kr, varav 180 kr är beskattningsgrundande.
 • Svenska cupen (för seniorer & juniorer): 360 kr, varav 240 kr är beskattningsgrundande.

Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling.


MOUNTAINBIKEORIENTERING

Nedanstående anmälningsavgifter är aktuella för MTBO.   
Nationella och distriktstävlingar

 • Vuxenklasser: 175 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Ungdomsklasser: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, vuxen: 125 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, ungdom: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
Övriga tävlingar
 • Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 350 kr, varav 175 kr är beskattningsgrundande
  • Stafett: 600 kr per lag, varav 300 kr är beskattningsgrundande
 • Ungdoms-SM: 275 kr, varav 100 kr är beskattningsgrundande
 • Veteran-SM: 275 kr, varav 125 kr är beskattningsgrundande
 • Svenska cupen MTBO: 200 kr, varav 175 kr är beskattningsgrundande
 • WRE (World Ranking Event): Avgift fastställs i samråd med SOFT. Normalt är 175 kr beskattningsgrundande om inget annan anges.

Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling. 

Tilläggsavgifter för efteranmälan

 • Vuxenklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Ungdomsklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, ungdom: Inget tillägg får tas ut. 

Samtliga tilläggsavgifter för efteranmälan är beskattningsfria.
PRECISIONSORIENTERING

För precisionsorientering sätts anmälningsavgiften uteslutande efter ålder och inte tävlingsklass.

Nationella tävlingar
, samt regionsmästerskap och distriktsmästerskap (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 65-80 kr
 • Vuxen utom elit: 110-150 kr
 • Elit: 170-200 kr

Distriktstävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 60 kr eller lägre
 • Vuxen: 120 kr eller lägre
 • Ingen elit

Närtävlingar (beskattningsgrundande avgifter)

 • Ungdom: 40 kr eller lägre
 • Vuxen: 80 kr eller lägre
 • Ingen elit

Tilläggsavgifter för efteranmälan (beskattningsfria avgifter)

 • Vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Ungdom: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, inkl. inskolningsklass: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.