Styrelseprotokoll

Förbundsstyrelsen sammanträder sex till tolv gånger per år. Mötesprotokoll från förbundsstyrelsens möten publiceras när de är justerade.
Kommande styrelsemöten 2024:
8 januari
27 februari
22 mars
24 mars

Mötesprotokoll