Evenemangsutveckling

2030 har svensk orientering arrangemang på olika nivåer och för olika målgrupper som upplevs attraktiva för deltagaren, arrangörer, destinationer och andra samarbetspartners. 2030 har svensk orientering kartor av rätt kvalitet på rätt områden över hela Sverige för att möjliggöra arrangemang på alla nivåer inom träning, tävling och motionsaktiviteter. 2030 har svensk orientering ett väletablerat evenemangsbolag som av svenska orienteringsföreningar och partners ses som en attraktiv och naturlig samarbetspartner och som bidrar betydande till svensk orienterings arrangemangsutveckling.
Evenemangsutveckling omfattar utveckling av arrangemang och aktiviteter i olika former, allt från större event över flera dagar till traditionella orienteringstävlingar och enklare lokala aktiviteter. I evenemangsutveckling inkluderas även motionsinriktade aktiviteter såsom Naturpasset, Hittaut och Motionsorientering.

Ofta riktar sig ett arrangemang till alla åldrar, men det kan vara riktat mot en specifik målgrupp, exempelvis barn, ungdomar, äldre, elitlöpare eller motionärer. För att fortsätta vara relevant för återkommande deltagare och locka nya målgrupper behöver svensk orientering erbjuda en mångfald av aktiviteter med hög kvalitet.

[Tillbaka till Strategisidan]

Planerna på att bygga en organisation som är proffs på att arrangera presenterades på ordförandekonferensen 2021. På ordförandekonferensen 2022 presenterades Svensk orienterings evenemangsbolag och mål för åren 2023-2027. 

PRIORITERADE MÅL 2023-2024

Evenemang

Att för våra fyra grenar ha skapat en långsiktig och hållbar plan för nationella tävlingsprogrammet (inklusive värdetävlingar) och en plan för internationella tävlingar som vi vill arrangera.

Att ha bildat och startat i gång ett evenemangsbolag ägt av svensk orientering i syfte att stötta arrangemang på olika nivåer, framför allt värdetävlingar som arrangeras på uppdrag av SOFT.
- Senast 2024 är evenemangsbolaget ansvariga för att driva och/eller stötta nivå 1-tävlingar för alla våra fyra grenar.

Att ha utvecklat och förbättrat vår bredd- och motionsportfölj för olika målgrupper, såsom föreningar, medlemmar och allmänhet.
- 2024 finns Hittaut över hela Sverige och med minst 140 000 registrerade deltagare.
- 2024 finns Naturpasset över hela Sverige och med minst 60 000 sålda Naturpass.
- 2024 finns Motionsorientering (eller liknande form) över hela Sverige och med minst 15 000 starter.

Kartor

Att ha säkrat tillgången till kartor av hög kvalitet över hela Sverige för att möjliggöra arrangemang på alla nivåer inom träning, tävling och enklare aktiviteter och där fokus är på utbildningar, en fullt etablerad process för kartkontroll, samt fler sprintkartor av hög kvalité.
- 2024 har vi fortsatt en nivå på minst 50 aktiva professionella kartritare.
- Att kartor från våra nivå 1-arrangemang får högsta möjliga betyg i utvärderingar och att kartor från våra nationella arrangemang får minst näst högsta betyg.
- Att samtliga kartor på nivå 2 och uppåt uppfyller senaste kartnormerna.

Tillgång till mark

Att vi ska ha tillgång till mark i den utsträckning som behövs för att nå våra två huvudmål att bli flera och mera och ha världens bästa landslag.
- 2024 har vi nollvision för inställda tävlingar eller kartor som inte går att använda på grund av bristande tillgång till mark.
- Samtliga arrangörer 2023 och 2024 har fått utbildning i Naturvårdsverkets Vägledning för arrangemang i naturen.