Program och information

2–6/7 VM i Tjeckien,

Antal platser: 4 i O- och P-klassen. 4 i TempO. 2 friplatser i O-, P- och TempO till topp 15 på WRL.

Uttagning sker 21 maj, baseras på ranking och resultat från tävlingar fram till maj. Viktiga tävlingar inför uttagningarna är PreO Syd 24–26/3 och PreO i Väst 19–21/5. 

16–17/9 Nordisk landskamp i Danmark

Två lag. Uttagning sker 20 augusti, baseras på ranking och resultat från tävlingar fram till augusti.