Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning (förkortas ofta IF) innebär att det kan vara svårt att förstå, lära sig saker och att bli självständig. IF kallades tidigare för utvecklingsstörning. Det är vanligt att man utöver IF även har andra funktionsnedsättningar, som till exempel epilepsi, hjärtfel, autism eller hörsel- och synnedsättning.
220521 Start Your Impossible Camp Bosön David Törehed 2
Tävla i orientering med en intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning delas in i lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Den som har lindrig IF kan mer än den som har svår. För denna målgrupp kan anpassning av karta vara fördelaktigt.

Det är vanligt att man utöver IF även har andra funktionsnedsättningar, som till exempel epilepsi, hjärtfel, autism eller hörsel- och synnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning delas in i lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Den som har lindrig IF kan mer än den som har svår. För denna målgrupp kan en anpassning av kartan vara fördelaktigt.

En sak som kan förenkla är att rensa bort onödiga karttecken som inte behövs för att hitta rätt. På så sätt underlättar man synligheten och gör att läsbarheten förenklas. Se exempel nedan från etapp 3 på O-Ringen i Åre 2023.