Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen följs upp regelbundet sen 2019 för att kunna jämföra utvecklingen över tid.
Medlemmar är kärnan i föreningen och den viktigaste resursen som en förening har. Utvecklingen av medlemsantalet är också ett av de övergripande målen för svensk orientering. Sedan 2019 följs medlemsutvecklingen upp varje år för att kunna se utvecklingen ur några olika aspekter. Resultatet redovisas uppdelat för respektive distrikt. Varje distriktssammanställning inleds med utvecklingen för hela Sverige. Därefter redovisas motsvarande data för distriktet.

Blekinge, uppdaterad 230110
Bohuslän Dal, uppdaterad 230110
Dalarna, uppdaterad 230110
Gotland, uppdaterad 230110
Gästrikland, uppdaterad 230110
Göteborg, uppdaterad 230110
Halland, uppdaterad 230110
Hälsingland, uppdaterad 230110
Jämtland Härjedalen, uppdaterad 230110
Medelpad, uppdateras 230110
Norrbotten, uppdaterad 230110
Skåne, uppdaterad 230110
Småland, uppdaterad 230110
Stockholm, uppdaterad 230110
Södermanland, uppdaterad 230110
Uppland, uppdaterad 230110
Värmland, uppdaterad 230110
Västerbotten, uppdaterad 230110
Västergötland, uppdaterad 230110
Västmanland, uppdaterad 230110
Ångermanland, uppdaterad 230110
Örebro, uppdaterad 230110
Östergötland, uppdaterad 230110