Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen följs upp regelbundet sen 2019 för att kunna jämföra utvecklingen över tid.
Medlemmar är kärnan i föreningen och den viktigaste resursen som en förening har. Utvecklingen av medlemsantalet är också ett av de övergripande målen för svensk orientering. Sedan 2019 följs medlemsutvecklingen upp varje år för att kunna se utvecklingen ur några olika aspekter. Resultatet redovisas för de senaste fem åren uppdelat för respektive distrikt. Varje distriktssammanställning inleds med utvecklingen för hela Sverige. Därefter redovisas motsvarande data för distriktet. Det går att få ut mer data ur underlaget. Kontakta lars.greilert@orientering.se om du är intresserad av mer data från ditt distrikt.

Blekinge, uppdaterad 240104
Bohuslän Dal, uppdaterad 240104
Dalarna, uppdaterad 240104
Gotland, uppdaterad 240104
Gästrikland, uppdaterad 240104
Göteborg, uppdaterad 240104
Halland, uppdaterad 240104
Hälsingland, uppdaterad 240104
Jämtland Härjedalen, uppdaterad 240104
Medelpad, uppdateras 240104
Norrbotten, uppdaterad 240104
Skåne, uppdaterad 240104
Småland, uppdaterad 240104
Stockholm, uppdaterad 240104
Södermanland, uppdaterad 240104
Uppland, uppdaterad 240104
Värmland, uppdaterad 240104
Västerbotten, uppdaterad 240104
Västergötland, uppdaterad 240104
Västmanland, uppdaterad 240104
Ångermanland, uppdaterad 240104
Örebro, uppdaterad 240104
Östergötland, uppdaterad 240104