Eldsjäl 2.0

Är du mellan 18 och 25 år? Vill du utveckla ditt ledarskap? Då är Eldsjäl 2.0 något för dig. I samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Folkspel erbjuds ett utbildningsprogram för unga ledare.

Eldsjäl 2.0 är ett utbildningsprogram för unga ledare mellan 18 och 25 år. Syftet med utbildningen är att ge unga ledare en möjlighet att stärka och utveckla det egna ledarskapet, att bygga nätverk med andra unga ledare samt att prova och förverkliga egna idéer.

Utbildningen omfattar 120 utbildningstimmar och sker i ett varierat lärande över tid. Lärandet kommer att ske via ett antal gemensamma träffar, både fysiskt och digitalt. Utöver det finns en digital utbildningshub där erfarenhetsutbyte är en viktig del. Till sist kommer alla deltagare att få möjlighet att prova sina idéer genom att genomföra ett eget projekt. Varje deltagare får också tillgång till en mentor som fungerar som ett stöd genom hel utbildningen. Utbildningen startar i september 2023 och avslutas i samband med Eldsjälsgalan i april 2024.

Svenska Orienteringsförbundet har två platser till utbildningsprogrammet. Vi vill ge möjlighet för en tjej och kille att vara med. Ansökan görs till Svenska Orienteringsförbundet, lars.greilert@orientering.se, senast den 7 juni 2023. Ansökan ska innehålla ett enkelt cv och ett personligt brev där du beskriver dig själv och motiverar varför just du är en lämplig kandidat. Du ska också kortfattat beskriva din projektidé. Utbildningen är helt kostnadsfri för deltagarna tack vare stödet från Folkspel.

Frågor besvaras av lars.greilert@orientering.se 

Här kan du läsa mer om Eldsjäl 2.0