Krishantering

Svenska Orienteringsförbundet har en krisgrupp vars ansvar är att förebygga, förhindra och hantera uppkomna kriser.
Sammankallande i krisgruppen är förbundschef Susanne Maarup, telefon: 0769-469 665 och e-post: susanne.maarup@orientering.se.

Läs Svenska Orienteringsförbundets krisplan

RF:s Visselblåsare

Genom Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst har man möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom svensk idrott.

För mer information om RF:s visselblåsartjänst.