Plan för krishantering

Svenska Orienteringsförbundet har en krisgrupp vars ansvar är att förebygga, förhindra och hantera uppkomna kriser.
Sammankallande i krisgruppen är förbundschefen Susanne Maarup, tel: 0769 469 665 och e-post: susanne.maarup@orientering.se

Svenska Orienteringsgruppens plan för krishantering.