Styrelsen

Förbundsstyrelsen väljs på Förbundsmötet, som hålls vartannat år. Nedan finns kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen och länk till mötesprotokoll.
Förbundsstyrelse 2024
Förbundsstyrelsen: fr.v. Lars Gerhardsson, Ulrika Granfors, Martina Sundberg, Anna Ljungqvist,
Mats Rosander, Linda Take, Anders Sahlén och Patrik Lilleeng.
På bilden saknas Erik Blomgren
Anders Sahlen

Förbundsordförande

Anders Sahlén

0702566250
Erik Blomgren

styrelseledamot

Erik Blomgren

0702376058
Lars Gerhardsson

styrelseledamot

Lars Gerhardsson

0705801343
2022 Ulrika Granfors Styrelsen

styrelseledamot

Ulrika Granfors

0700019131
Patrik Lilleeng

styrelseledamot

Patrik Lilleeng

0767637390
2022 Anna Ljungqvist Styrelsen

styrelseledamot

Anna Ljungqvist

0708477105
2022 Mats Rosander Styrelsen

styrelseledamot

Mats Rosander

0705787901
Martina Sundberg

styrelseledamot

Martina Sundberg

0706703750
2022 Linda Take Styrelsen

styrelseledamot

Linda Take

0705536336