Valberedning

Valberedningen och processen för att utse kandidater till Svenska Orienteringsförbundets styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER TILL VALBEREDNINGEN

Mats Widesjö

Valberedningens ordförande

Mats Widesjö

0708414175
Hanna Modig Tjärnström

Valberedningen

Hanna Modig Tjärnström

076-1668766
2022 Johan Näslund valberedningen

Valberedningen

Johan Näslund

076-1343134
Monica Hatlen

Valberedningen

Monica Hatlen

0702673690

Mats Widesjö – Sölvesborg
Kontaktperson för distrikten: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Göteborg, Bohuslän Dal

Johan Näslund – Östersund
Kontaktperson för distrikten: Västerbotten, Ångermanland, Norrbotten, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Hälsingland,

Hanna Modig Tjärnström – Linköping
Kontaktperson för distrikten: Östergötland, Södermanland, Västmanland, Västergötland, Örebro

Monica Hatlen – Stockholm
Kontaktperson för distrikten: Stockholm, Uppland, Dalarna, Värmland, Gotland, Gästrikland

Enligt Svenska Orienteringsförbundets stadgar ska valberedningen senast den 1 augusti året före ordinarie förbundsmöte skriftligen uppmana förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer att senast den 1 september meddela om de är beredda att kandidera för kommande period.

Valberedningen skall senast den 1 oktober meddela samtliga OF vilka av de tillfrågade som har avböjt kandidatur, samt anmoda OF att skriftligen senast den 31 december innevarande år föreslå namn på kandidater enligt SOFT stadgar 16 §, punkterna 18 – 20 (förbundsordförande, styrelseledamöter och revisorer).

Efter att valberedningen klargjort vilka av ledamöterna som avböjt fortsatt engagemang i styrelsen ska distriktsordförande göra en noggrann genomgång av tänkbara kandidater i respektive distrikt. Valberedningen förväntar sig att få minst ett namn per distrikt. Enligt stadgarna skall ledamöterna i styrelsen, exklusive ordförande, ha en jämn könsfördelning.

Distrikten kontaktas under oktober som påminnelse och för att höra hur arbetet med att få fram presumtiva kandidater fortgår. Den 31 december året innan förbundsmötet är enligt stadgarna det senaste datumet att lämna namnförslagen.

Inte bara distriktsförbunden kan lämna namnförslag på lämpliga kandidater. Valberedningen tar gärna emot namn från alla inom orienteringsrörelsen. Ju fler som engagerar sig i nomineringsprocessen delsto troligare att ingen lämplig kandidat glöms bort i arbetet.

För valberedningens fortsatta arbete med att utse kandidater behöver vi förutom namn på personen även kontaktuppgifter.

När valberedningen fått in namnförslag startar lagbygget. Valberedningen har till uppgift att forma en styrelse som så långt det är möjligt består av olika kompetenser. Styrelsen ska arbeta utifrån handlingsplan och i linje med den långsiktiga inriktningen som beslutats vid förbundsmötet. 

Valberedningen intervjuar tänkbara kandidater utifrån intresseområden, tidigare engagemang inom orienteringen, möjlighet till deltagande i styrelsearbetet utifrån tidsåtgång och familjesituation mm. Valberedningen försöker få en bild av kandidaten och tar i samverkan med respektive distrikt och kandidat in referenser, CV och annat samt gör en sammanvägning av den information som erhållits. 

När valberedningen har format det lag som eftersträvas, kontaktas distrikten ytterligare en gång och valberedningen förklarar hur uttagningen gått till samt vilka faktorer som varit avgörande. 

De kandidater som varit med i processen som tänkbara, men som i slutet inte blir föreslagna till en styrelsepost blir kontaktade av valberedningen.

Därefter presenteras den slutliga listan på de kandidater som valberedningen förordar.

Valberedningen har som mål att fortlöpande informera om processens utveckling på SOFT:s hemsida, för att göra arbetet med att ta fram kandidater tydligt för alla inom orienteringsrörelsen och för att förhoppningsvis öka engagemanget ute i distrikten.

Läs mer om att arbeta i valberedningen