LOK-stödet

Under 1960-talet började verksamhet för barn och unga bli en allt större och viktigare del av idrotten. Både tränings- och tävlingsverksamheten utvecklades och barn och ungdomar blev en viktigt målgrupp för idrottsföreningar. Att erbjuda en meningsfull sysselsättning för barn och unga på fritiden blev också en viktig funktion i samhället. År 1971 infördes LOK-stödet som ett verksamhetsstöd till landets alla idrottsföreningar som bedrev verksamhet för barn och unga. Stödet har i princip haft samma utformning se dess. Det som har förändrats är nivån på bidragets storlek, detaljer i föredelningen och åldersgränserna för vilka åldersgrupper som ska få stöd.
Här nedan redovisas utvecklingen av LOK-stödet från 2002 och framåt. Det är uppdelat på respektive distrikt. Inom varje distrikt finns redovisning av den totala utvecklingen och utvecklingen uppdelat på ålder och kön. Det finns redovisning för alla föreningar inom respektive distrikt. All data är hämtas från Riksidrottsförbundets hemsida.

Sverige
Blekinge, uppdaterad 240223
Bohuslän Dal, uppdaterad 240223
Dalarna, uppdaterad 240223
Gotland, uppdaterad 240223
Gästrikland, uppdaterad 240223
Göteborg, uppdaterad 240223
Halland, uppdaterad 240223
Hälsingland, uppdaterad 240223
Jämtland Härjedalen, uppdaterad 240223
Medelpad, uppdaterad 240223
Norrbotten, uppdaterad 240223
Skåne, uppdaterad 240223
Småland, uppdaterad 240223
Stockholm, uppdaterad 240223
Södermanland, uppdaterad 240223
Uppland, uppdaterad 240223
Värmland, uppdaterad 240223
Västerbotten, uppdaterad 240223
Västergötland, uppdaterad 240223
Västmanland, uppdaterad 240223
Ångermanland, uppdaterad 240223
Örebro, uppdaterad 240223
Östergötland, uppdaterad 240223