Uppföljare

Alla 13-16åringar som deltar i SKOF Ungdoms verksamhet får en uppföljare. Det är en "Skåne-ledare" som har extra ansvar över just den årskullen. Uppföljaren har som uppdrag att peppa, stötta och hjälpa med sådant som rör SKOF Ungdoms aktiviteter. När det skall tas ut stafettlag på tex. SSM, GM och USM så är det uppföljarens ansvar att hjälpa till med detta.

Riktlinjer för uttagning (stafettlag)
Uttagning sker baserat på samtliga tävlingar som ungdomarna sprungit. Uppföljarna tittar alltid på alla tävlingar som skett i Skåne. Har du tävlat utanför Skåne och vill att din uppföljare skall känna till det resultatet är det ditt ansvar att meddela uppföljaren detta. 

När jämnåriga individer, som presterat likvärdigt på tävlingar, måste särskiljas använder uppföljaren resultat från de senaste resultaten på följande tävlingar:

 • Ungdomsserien / DM / O-ringen (gäller GM-stafett & USM som går sen sommar/höst)

När icke jämnåriga individer, som presterat likvärdigt på tävlingar, måste särskiljas men ovan nämnda tävlingar inte ger tillräckligt, har den äldre förtur.

 • Stafettlag skall tas ut skyndsamt efter att anmälan till aktiviteten gått ut, och meddelas ungdomarna så fort som möjligt – dock senast torsdag för helgtävling.
Stafettlag skall konstrueras enligt följande:
 • Minst 3 toppade lag
 • Så många lag som möjligt till start
 • Alla som önskar springa stafett skall få möjlighet till detta, om någon måste stå över får det inte vara samma individ som gör det vid upprepade tillfällen.
Uttagning för deltagande i Regionsläger & Unionsmatch är varje uppföljares ansvar men sker i samråd med övriga uppföljare. OBS Under 2023 är det ingen uttagning till dessa aktivteter.


Uppföljare med eventuellt jäv (ex. ungdom från samma klubb, förälder) har inte rätt att vara med och avgöra uttagning för berörd ungdom, exempelvis gällande uttagning till förstalag.


USM är för 15- och 16-åringar. Vid snedfördelning mellan anmälda i de fyra klasser kan 13- och 14-åringar användas för att fylla upp stafettlag. 14-åringar har företräde före 13-åringar.

UPPFÖLJARE 2023

D14

Moa Wallenborg, PAN Kristianstad

H14

Loke Hedberg, PAN Kristianstad

D15

Veronika Palmertz, Helsingborgs SOK

H15

Marie Borggren, Lunds OK

D13 och D16

Pim Hedberg, PAN Kristianstad

H13 och H16

Linnea Gustafsson, OK Gynge

D14

Marie Svensson

Uppföljarnas uppdrag är i stora drag följande:

 • Hålla sig uppdaterad med ungdomarnas utveckling och vara ett stöd för dem.

 • Ansvara för att inbjudningar och viktig information når ungdomarna.
  Respektive klubbs ungdomsledare har också ansvar för detta. 

 • Delta årligen på SKOF:s Vinterläger för att träffa ungdomarna, peppa och informera om kommande året.

 • Informera om att det är ungdomarnas ansvar att informera sin uppföljare om tävlingsresultat utanför distriktet samt om de är skadade eller liknande

 • Årligen uppdatera sig om eventuella nya ungdomar som är aktuella för SKOF-aktiviteter, med hjälp av info från klubbledare.

 • Tillsammans med övriga uppföljare ta ut och sätta ihop lag till stafetter mm.

 • Uppdraget som uppföljare har sin största funktion under det första och andra året då ungdomarna är nya i SKOF:s verksamhet. Som uppföljare förväntas du presentera dig för varje ungdom som du ansvarar för – antingen genom att pratas vid på en OL-tävling eller genom att ringa. Att skapa ett smidigt sätt att kommunicera med sina ungdomar är positivt, exempelvis en sms-grupp.

 • Uppföljarna har möjlighet att vara en trygg punkt för ungdomarna och det är därför önskvärt att uppföljaren deltar på majoriteten av SKOF:s resor/läger/aktiviteter under första året, och gärna andra året. Under de två senare åren avtar uppdraget något eftersom ungdomarna blir äldre, har lärt känna varandra väl och kan ta ett större ansvar. Uppföljare för DH15-16 förväntas följa med USM om detta är möjligt.