Arrangör

Här hittar du information, instruktioner och dokument för orienteringstävlingar i Bohuslän-Dal.

Stöd vid framtagning av nya kartor

Kartkontroll & godkänd karta
Syftet med kontrollen är att säkerställa en
hög och normenlig kvalité. Det betyder att
kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm,
vilket i sin tur innebär en karta med hög
läsbarhet och terrängförståelse, samt
likvärdiga kartor över hela landet.

Stöd i processen med framtagning av ny karta hittar du i detta dokument; Beskrivning kartkontroll