Kansli

Bohuslän-Dals orienteringsförbund har för närvarande inget kansli. Frågor hänvisas därför till styrelsen. Ekonomifrågor - Hans-Erik Ringström, hemsidefrågor - Peo Johansson och övriga frågor Ulf Björkdal. Se kontaktinfo under Styrelse & kommittéer.