GOF Stadgar

GOF:s stadgar uppdaterades under år 2021 och beslutades på Årsmötet år 2022.