Resebestämmelser gemensamma resor

Nedan hittar ni gemensamt framtagna Resebestämmelser när föreningarna reser tillsammans på stafetter, där vi har dispens för Lag Gotland i alla stafetter utom mästerskapsstafetter. D.v.s. vi ska springa för Lag Gotland i alla stafetter utom mästerskapsstafetter.