Styrelsen

Gotlands Orienteringsförbund (GOF) styrelse samordnar arbetet i distriktet med nära samverkan med orienteringsföreningarna på ön och med Svenska Orienteringsförbundet. Styrelsen och kontaktinformation hittar ni nedan!

Gotlands Orienteringsförbund

GOF:s Styrelse

Ordförande Torbjörn Sköldefors (AU)  070-7973755
torbjorn@jomsborg.com
Vice Ordförande Viktoria Olsson (AU)  073-9921524
vikol889@gmail.com
Kassör Ing-Marie Bergman (AU) 073-0709650
im.bergman47@gmail.com
Adj. Sekreterare Anna Samelius    0498-207066
info.gotland@orientering.se 
 
  Övriga ledamöter:    
     
Tävlingsansvarig Brent Key   073-7601315
brent.t.key@outlook.se
Tävling Stefan Hellström    070-2642866
stefan.277808@telia.com 
Tävling Mattias White   073-9741394
matte7502@gmail.com 
Idrottsgymnasiet Greger Westerlund    073-5210304
grewes01@gmail.com 
Junior och senior Junia Birgersson   076-0958941
junia_95@yahoo.se 
Barn och ungdom Lina Allmungs 073-6101822
lina.allmungs@gmail.com