Svensk Orientering logotyp
06.02.2019

Nya klassindelningar för barn på våra distriktstävlingar!

Orientering
I unga år är den fysiska skillnaden försumbar mellan flickor och pojkar. I idrotter där det knappast är utslagsgivande, där andra faktorer påverkar, tenderar vi ändå att hålla isär pojkars och flickors tävlande.

På GOF:s tävlingsmöte den 27 januari beslutade man att upp till 12års ålder ha gemensamma klasser för barn, d.v.s. DH10, DH12 och DH12K på våra distriktstävlingar.

I Idrottens idéprogram, Idrotten Vill, kan man läsa: I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter och vi tar hänsyn till barns många gånger olika utvecklingstakt. Fokus ligger på grundläggande färdigheter, rörelseglädje och vilja. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Att lära barn idrott under roliga former, för att skapa ett livslångt intresse, där träning och tävling sker för att utvecklas, inte för resultatet i sig.

Från i år kommer våra yngsta deltagare att springa i gemensamma klasser upp till 12 år vid våra distrikts och DM tävlingar, vi inbjuder i år till DH10, DH12 och DH12K, samt de redan mixade klasserna U1 och U2. På Gotland har vi rätt få deltagare i varje klass och då är det även roligare att vara fler. Vid årets tävlingsträff i slutet av januari kom representanter från alla öns orienteringsklubbar fram till ett enhälligt beslut att ha jämlika och mixade klasser för de yngsta.

På våra större arrangemang fortsätter vi åtminstone i år med delade klasser upp till 12 år, då startdjupet annars blir stort och vi behöver utveckla detta än mer.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Poängställning GT Tröjan efter två DM av fyra
Mattias I Mål Str 1
Sommarintervaller och några orienteringsträningar i sommar!
Tove Skåne Sprint Ca 2007
Breddläger för barn upp till 12år - häng med!
Fler nyheter