Planeringskalender 2024

Planeringskalendern 2024 är ett resultat av vår planeringskonferens hösten 2023 då distriktets klubbar samlades för att fastställa Västmanländska gemensamma aktiviteter. Kalendern uppdateras när större förändringar i programmet görs. Nedan finns länkartill en pdf-version och en xlsx-version version för den som vill kopiera in aktiviteter i den egna klubbkalendern.