Utbildning & träffar

Arrangörsutbildningar och träffar kommer att finnas i SOFT:s nya utbildningsportal. Tills vidare nås dem här.

Årligt återkommande utbildningar & träffar

Alla utbildningar & träffar

Arrangörsutbildning
Aktuellt

Genomfört

MTBO

Digital informationsträff 
Onsdagen den 29 november 2023 klockan 19:00 genomfördes en digital informationsträff som också spelades in. Den summerar säsongen 2023 och blickar framåt mot säsongen 2024. Träffen vänder sig både till aktiva och arrangörer och hölls digitalt i Microsoft Teams. 

Se inspelningen från träffen här!

Agenda:

Start 19:00

  • Presentation av MTBO-gruppen 
  • Tävlingsprogrammet 2024 samt övriga aktiviteter som Rikslägret
  • Åkarinslag – Karin Gustafsson och Tilda Palm berättar om sina upplevelser från säsongen som varit och tankar om kommande säsongs mästerskap
  • Information om MTBO-NIU på Idrottsgymnasium i Falun
  • Trafikverket och tävling på väg uppdatering och vad som gäller för 2024
  • Tävlingsreglerna, uppdatering av ny struktur och mindre förändringar
  • Stöddokument ev. uppdatering och genomgång av dessa, vad som är viktigt att tänka på och vart man hittar dem.
  • Diskussionspunkt kring utformning av våra värdetävlingar och kravställningar på Svenska Cupen och SM
  • Övriga frågor

Slut ca 21:30


OL
Stafettligan

Tisdag den 19 september 2023 genomfördes ett informationsmöte i form av ett digitalt webbinarium kl. 15:30-17:00. Mötet vände sig primärt till arrangörer som är aktuella eller potentiella för en deltävling i Stafettligan. Fokus på innehållet var tävlingstekniska förutsättningar och andra förutsättningar som berör en arrangör. Innehållet berör alltså delar som inte är relevanta ur deltagarens perspektiv. 

Stafettarrangörer var särskilt inbjudna men mötet var öppet för alla, även deltagare, att ta del av.

Mötet spelades in och går att se på länken nedan

Inspelning från webbinaret

Presentationen från webbinaret


Förslag till framtidens tävlingsprogram

Presentation av svar och uppdaterat förslag

Måndag den 5 juni 2023 genomfördes ett nytt lunchwebbinarium kl. 11:30-13:00. 

Då presenterades svaren från enkäten och hur förslaget på basupplägg för tävlingsprogrammet uppdaterats utifrån detta. Detta inkluderar även stafettligans allmänna basupplägg.

Enkätsvar om framtidens tävlingsprogram

Presentationen från webbinaret

Inspelningen från webbinaret

Lämna feedback
Du kan lämna feedback på det som presenteras på träffen, inklusive de allmänna principer för planering av tävlingsprogrammet som föreslås. Det gör du via fritext på följande länk:
Lämna feedback


Tidigare träffar

Tisdagen den 21 mars 2023 genomfördes ett öppet lunchwebbinarium kl. 11:30-12:30.

Webbinariet berör ett förslag till nytt upplägg för värdetävlingarna i tävlingsprogrammet för orienteringslöpning från och med 2025 och framåt. SOFT har de senaste åren arbetat med en utvärdering av tävlingsprogrammet, vilket nu lett fram till detta förslag som det är aktuellt att presentera för att få återkoppling från löpare, ledare, arrangörsklubbar och distrikt.

Det presenterar bakgrunden till arbetet och de synpunkter som kommit in, samt vad det lett fram till, med ett exemplifierat förslag på basprogram för 2025 och 2026. Det är viktigt att trycka på att detta är både ett förslag och ett upplägg som kan formas på flera olika sätt i detalj. 

Här nedan kan ni ta del av:
Inspelningen från webbinariet

Presentationen 

Sammanställda frågor och svar från webbinariet

Banläggning

Webbinaret Ocad för banläggare genomfördes onsdag den 17 augusti med fokus på att ge tips i hur programmet Ocad kan användas vid banläggning.
MTBO

Vägledning för arrangemang i naturen och Tävling på väg

Den 20/12 2022 hölls ett öppet webbinarium med tema Vägledning för arrangemang i naturen och Tävling på väg, som både är två områden som berör MTBO i stor del och som ändrats på senaste tid. Webbinaret spelades in och återfinns här.