Regelgruppen

Regelgruppen är ett referensorgan till förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ge stöd och råd gällande regelfrågor.
Gruppen är inte beslutsfattande. Styrelsen delegerar beslutsfattandet till ansvarig för regelfrågor på SOFT:s kansli, som också är sammankallande för gruppen.

Nedan kan uppdragsbeskrivningen för regelgruppen laddas hem.

Uppdragsbeskrivning regelgruppen

REGELGRUPPENS MEDLEMMAR

2022_Personalporträtt_Niklas Wrane

Arrangemangsutveckling (inkl. arrangörsstöd, tävlingsprogram & regelfrågor)

Niklas Wrane

0706708105
XXXXXX Annika Björk

Regel- och dispensärenden. Hemmahörande i Falun, Dalarna.

Annika Björk

XXXXXX Timo Malmberg

Regelboken, samt regel- och dispensärenden. Hemmahörande i Umeå, Västerbotten.

Timo Malmberg