Svensk Orientering logotyp
23.05.2017

Certifiering övergår till "SFs tillstyrkan av NIU

Orientering
RF har tillsammans med en referensgrupp från specialidrottsförbunden skapat en vägledning för SF vid tillstyrkan av idrottsutbildning för nationellt godkännande (NIU).

Krav byts ut mot vägledning och SOFT arbetar nu med att anpassa processen för ansökan och tillstyrkan. I detta arbete ingår även att dimensionera antalet platser utifrån elevunderlag för de årskullar som tillstyrkansperioden ska gälla för. Vidare arbetar SOFT med att specificera orienteringsgrenarnas idrottsspecifika förutsättning som respektive huvudman behöver ta hänsyns till för att bedriva en ändamålsenlig idrottsutbildning med orienteringsprofil.

På följande sida finns mer information kring SFs tillstyrkan av NIU och vad som gäller för de huvudmän som ämnar ansöka för kommande fyraårsperiod.

Tillstrykan av NIU.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter