Svensk Orientering logotyp
25.04.2022

Eventor åter tillgängligt

Orientering
Sedan sent söndag kväll är Eventor åter tillgängligt efter de driftsstörningar som pågick tidigare under söndagskvällen.

Vi tittar vidare på orsakerna till det inträffade och beklagar återigen de problem störningarna orsakat för såväl deltagare som arrangör.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter