27.01.2023

Faktura på arrangemangsavgiften efter tävling

Orientering
Från och med i år blir det enklare att betala arrangemangsavgiften efter er tävling. Stöd har införts i Eventor så att en faktura kommer på arrangörsföreningens e-postadress så snart tävlingsrapporten har godkänts av SOFT.

Arrangemangsavgiften är den avgift en arrangörsförening betalar in till SOFT efter sin tävling och som sedan fördelas mellan SOFT och OF (distriktsförbund). Den ersatte den tidigare SOFT- och tävlingsavgiften som gällde fram till 2019.

Hittills har arrangörsföreningen själv behövt ha koll på kontonummer, belopp och sista betaldag. Nu kommer det på en faktura i stället, vilket förhoppningsvis förenklar för föreningens kassör. Dessutom kan fakturan användas som underlag i bokföringen.

Fakturan går ut till arrangörsföreningen via mejl så snart tävlingsrapporten godkänns av SOFT. Innan dess behöver både tävlingsledare och tävlingskontrollant signera rapporten, precis som tidigare. Tidsfristen fram till förfallodatum för fakturan är 30 dagar.

Vid frågor, kontakta Eventor-supporten på eventorsupport@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter