Svensk Orientering logotyp
29.04.2015

Hög tid att söka elitidrottsstipendium

Orientering
Den 2 maj är sista dag för ansökan till RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium.

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin). 

Ansökningskriterier:
•Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
•Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå. 
•Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendium året 2015/2016.
•Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendium året 2015/2016. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.


Här hittar du ansökningsformuläret

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter