Tre löpare i full fart vid sista kontrollen på Swedish League Valdemarsvik 2023.

Bild: Johan Trygg.

18.04.2023

Möjlighet till höjda grundavgifter vid anmälan från 1 juli

Orientering
På Svenska Orienteringsförbundets senaste styrelsemöte, 28 mars, godkändes en allmän dispens för att tillåta höjda grundavgifter vid anmälan. Det påverkar samtliga tävlingsnivåer, från och med 1 juli.

Underlaget grundar sig i de allmänna kostnadsökningarna i samhället, vilket får effekter för orienteringsverksamheter i stort liksom föreningar och deras arrangemang. Lokalhyror, transporter, produkter, tjänster med mera har blivit dyrare, samtidigt som anmälningsavgifterna för orientering är förhållandevis låga i relation till andra idrotter och till den insats som krävs vid ett arrangemang. 

Genom att koppla höjningen till grundavgiften påverkas hela systemet av anmälningsavgifter, inklusive tilläggsavgifter, efteranmälningsavgifter och samtliga tävlingsnivåer och grenar, vilket är i linje med att de relaterade kostnadsökningarna är allmänna och inte knutna till endast särskilda produkter eller tjänster. 

– Att invänta nästa förbundsmöte skulle innebära ett införande tidigast efter halvårsskiftet 2024 eller till säsongen 2025. Istället ges nu alltså tidigare en dispens för rätten att ta ut de nya grundavgifterna, tills dess annat beslut fattas, säger Mette Brolinson, idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet.

Vad innebär det?
Beslutet om en allmän dispens innebär att arrangörer från och med 1 juli har rätt att ta ut nya grundavgifter enligt det underlag som anges relaterat till styrelsens beslut, se länk nedan, vilket motsvarar en höjning av grundavgiften med cirka 20 procent. I vissa fall har ungdomsklasser inte omfattats av höjningen.

Beslutet gäller tills vidare, med åtminstone ny omröstning på nästa förbundsmöte 2024. Beslutet ändras vid nytt beslut av antingen förbundsstyrelsen eller förbundsmötet.

Arrangörer som inte vill höja under denna period kan fortsätta använda de befintliga grundavgifterna.

Beslutet omfattar höjning för OL, MTBO och PreO. För SkidO tas ämnet upp på nästa styrelsemöte. 

En höjning av grundavgiften påverkar även de avgifter som är definierade som en procentuell andel av grundavgiften, nämligen efteranmälningsavgifter och tilläggsavgifter.

Läs mer:
Läs mer i styrelseprotokollet och underlaget för beslut

(Länk till SOFT:s filarea för styrelseprotokoll, 2023)

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter