17.03.2023

Nya symboluppsättningar för karta och banor finns nu på hemsidan

Orientering
SOFT har nu tagit fram och uppdaterat egenförvaltade och svenska versioner av symboluppsättningarna för både kartnormen i skog, sprint, MTBO och SkidO samt för banläggning.
SOFT har under en längre tid förvaltat en egen symboluppsättning i Ocad-format för kartor enligt kartnormen ISOM 2017-2 (skog). Syftet är att äga ansvaret för att våra medlemmar och kartritare ska ha tillgång till en aktuell symboluppsättning enligt gällande kartnorm, utan att lägga ansvaret på extern part, så som Ocad, Open Orienteering Mapper eller andra tjänster. Symboluppsättningen är bara en mall för att på ett enkelt sätt kunna följa kartnormen, den kan byggas på många olika sätt. 

Syftet för kartritare och banläggare bör alltid vara att hämta en ny version av symboluppsättningen inför ett nytt kartritnings- eller banläggningsprojekt.

Uppdaterad symboluppsättning för ISOM-2017-2

Nu har SOFTs symboluppsättning för ISOM 2017-2 uppdaterats till att även innehålla de punktsymboler för minimumobjekt som Ocad haft en längre tid. Syftet har hittills varit från SOFTs håll att begränsa användandet av dessa objekt då de lagrings- och förvaltningsmässigt i en kartdatabas kan ställa till problem över tid vid konvertering mellan filformat eller vid uppdateringar av kartnormen, eftersom objekten lagringsmässigt endast representeras av en punkt. 

Men då dessa symboler kraftigt effektiviserar och underlättar fältarbete och därmed kan bidra till att påverka kartritaren att i större utsträckning följa normens minsta angivna mått, är dessa symboler nu inlagda i symboluppsättningen. 

Däremot kvarstår en rekommendation att vid slutjusteringen av kartan konvertera dessa punktobjekt till "riktiga" linjesymboler, för den framtida förvaltningen av kartans skull. 

Nya symboluppsättningar kartritning
Dessutom har nu också SOFT tagit fram och förvaltar egna symboluppsättningar för övriga kartnormer, sprint, MTBO och SkidO. Symboluppsättningen baseras, efter överenskommelse med Ocad AG, helt på Ocads då aktuella uppsättning, men förvaltas alltså framåt av SOFT och erbjuds på SOFTs filarea i flera olika versionsnummer. 

Därmed kringgår vi ett tidigare problem för kartritare utan Ocads senaste version, där dessa haft svårt att få tillgång till en korrekt symboluppsättning för exempelvis sprintkartor. 

Gå direkt till Symboluppsättningar för kartritning.

Nya symboluppsättningar för banläggning
På motsvarande sätt har det en längre tid funnits ett behov av att förenkla för banläggare att använda en aktuell symboluppsättning vid sina banläggningsprojekt. Det är mycket vanligt att föreningar återanvänder äldre filer och lägger sina banor med samma symboluppsättning som tidigare projekt, vilket medfört att många aktiviteter genomförs med en utdaterad symboluppsättning. Det betyder med andra ord att kartnormen inte efterlevs. 

Därför finns nu aktuella symboluppsättningar för banläggning i 1:15000 (skog) på SOFTs filarea för banläggning.

Gå direkt till Symboluppsättningar för banläggning.

Hur gör jag?

För att smidigt få in dessa symboluppsättningar i Ocad, placera dem i den mapp som Ocad läser symboluppsättningar ifrån. Se nedan angivna "Förvald mapp för symbolfiler", vilket på den här datorn är:
C:\Program Files\OCAD\OCAD 2018 Orienteering\Symbol

Då kommer filen upp som ett alternativ i listan när man skapar en ny fil (karta eller bana). Det går också att klicka på "Annan fil..." varje gång och välja filen från en annan plats, men det är ett extra steg. 

Man kan också uppdatera en befintlig fil genom att i denna välja funktionen för att "hämta färger och symboler ifrån" en annan fil. 

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter