Löpare under Sprint SM finalen 2023 i Lund

Bild: Hugo Mattsson

24.01.2024

Nytt gallringsfilter för sprintorientering och uppdateringar av Sverigelistan

Orientering
Efter ett förbundsmötesbeslut har ett nytt gallringsfilter för sprintorientering införts i Sverigelistan. I samband med införandet har även fel i poängberäkningen korrigerats, samt en poängjustering genomförts för de äldre klasserna.

Sverigelistan är en poänglista för deltagare över 15 år som deltar i åldersklass i orientering. Medelvärdet av de sex bästa resultaten det senaste året beräknas för att placera deltagarna. 

En del av Sverigelistan är rankingfiltret som används för meritering till rankingtävlingar i klasserna D/H18-21. Under förbundsmötet 2022 togs beslut (§15.16) om att upprätta ett särskilt gallringsfilter för sprintorientering. Detta gallringsfilter har under hösten utvecklats och finns att hitta tillsammans med gallringsfilter för skog på Eventor. 

Gallringsfiltret för sprintorientering baseras endast på sprinttävlingar (de tre bästa resultaten) och kommer att användas vid gallring och seedning till sprinttävlingar. Det innehåller alla rankade löpare, med tillhörande snittpoäng baserat på resultat uppnådda i egen klass. 

Läs mer om gallringsfilter i Eventor: 
https://eventor.orientering.se/Ranking/ol/List/FilterLists

Korrigering av felaktiga poäng 

Efter implementeringen av det nya gallringsfiltret för sprintorientering har fel i Sverigelistan uppdagats. Detta fick till följd att poängen blev felaktig för vissa tävlingar. Vid rättningen av felet gjordes en genomgång för att säkerställa att poängberäkning sker korrekt och poängen i listorna har nu beräknats om.  

Läs mer om hur Sverigelistan beräknas:
https://eventor.orientering.se/Faq/Show/78 

Justerade poänger i klasserna D/H35 och uppåt 

Formeln, som ligger till grund för poängen i Sverigelistan, ger generellt bättre snittpoäng ju mer du tävlar. Det här får till effekt att även poängen för de bästa i de äldre klasserna blir bättre och bättre varje år, trots att det i stället vore rimligt att anta att den skulle försämras med åldern. 

Som en kompensation för ovanstående poängdrift görs det med jämna mellanrum en justering av poängen för de äldre klasserna i Sverigelistan. Måndagen 22 januari 2024 genomfördes justeringen för 2023 års resultat.

Läs mer om justeringen:  
Poängjustering för äldre klasser i Sverigelistan

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter