Svensk Orientering logotyp
10.10.2016

Nytt handlingsprogram för tillgång till mark

Orientering
Vid SOFTs styrelsemöte 8 -9 september togs beslut om ett handlingsprogram för arbetet med markfrågor under 2017-2018.

Handlingsprogrammet bygger på det beslut som förbundsmötet i Umeå tog om ny en strategi för tillgång till mark fram till 2020.Läs mer om handlingsprogrammet och mycket av det arbete som förbundet bedriver i markfrågor i lägesrapport nr 3. Det händer en hel del nu med ett nytt nationellt skogsprogram och en ny reviderad FSC standard för skogsbruk, Eje Andersson har varit involverad i båda dessa arbeten.

SOFT är genom Andersson även med i det internationella orienteringsförbundets miljöarbete i Environmental Commission.

Lägesrapporten innehåller också tips till föreningarna om var planerade avverkningar går att finna och information om markägarens ansvar när en karta tas fram.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter