William Sturesson spurtar mot seger i H20 elit på Swedish League i Valdemarsvik.
18.04.2023

Publicering av regelärenden och tävlingshändelser

Orientering
Under 2023 genomför SOFT en testperiod med ökad bevakning av regelefterlevnad vid tävlingar inom nivå 1 och bättre transparens i kommunikationen av besluten. Från Swedish League-premiären i Valdemarsvik finns nu en rapport publicerad från en händelse rörande felaktigt programmerade enheter och relaterade felstämplingar.
Arbetet med det nya upplägget baseras på två motioner från förbundsmötet 2022 (motion 7 respektive 8). Motionerna eftersträvar en ökad bevakning av regelefterlevnad respektive en ökad transparens i kommunikationen av besluten. 

Information om innehållet i det nya upplägget gällande ökad bevakning av regelärenden presenteras i separat nyhet om de uppdaterade stöddokumenten för Fair play och Rättvis orientering, samt guider till arrangörer som tagits fram. 

Den ökade transparensen i kommunikationen av beslut vid regelärenden med motiveringar, samt rapporter av händelser vid tävlingar inom nivå 1, bygger på att anonymt kunna publicera vilka beslut som fattats och varför. Detta testas nu under 2023 genom att nya blanketter för anmälan och protest tagits fram. Dessa är möjliga att anonymisera och publicera, både på tävlingens Eventor-sida och på SOFT:s hemsida enligt nedan.

Från första tävlingshelgen av Swedish League finns nu en rapport från en händelse rörande felstämplingar vid en kontroll att ta del av. 

- Gå till sidan för regelbeslut och tävlingshändelser


Fotnot: Personerna på bilden har inget med händelsen att göra.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter