Svensk Orientering logotyp
17.09.2015

RIG-dimensionering 2017-2020

Orientering
Enligt beslut av Riksidrottsförbundet (RF) måste samtliga nuvarande Riksidrottsgymnasium (RIG) och nya huvudmän som önskar att bli ett RIG ansöka om att få anordna RIG 2017-2020.

Information och underlag om ansökan finner ni HÄR.

Tidsplan:
15 oktober Ansökan skall vara Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) tillhanda på mail susanne.wiklund.bjork@orientering.se
19 oktober SF-hearing för SOFT hos RF
2 november-15 januari Möjlighet för SOFT att besöka nuvarande/nya huvudmän
18 januari Styrelsebeslut gällande vilka orter som förordas
31 januari Ansökan – styrkt av SOFT – till RF / Statens skolinspektion
Juni 2016 Riksidrottsstyrelsen (RS) fattar beslut om dimensionering
31 augusti Skolverket fattar, efter förslag från RF, slutgiltigt beslut om var RIG ska anordnas samt hur många platser respektive RIG erhåller. Beslutet gäller i tre år.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter