Arrangör

Aktuell treårsplan

Distriktets treårsplan vad gäller DM, nationella och distriktstävlingar Jämtland Härjedalen, samt utsedda kontrollanter för dessa.

JHOF Tävlingsplanering 2024 2026
Tävlings- och Bankontrollanter 2024

Checklista för arrangör mm
JHOF Kvalitetssäkring 2024 (pdf)
JHOF Kvalitetssäkring 2024 (docx)

Skogsfemman Bestämmelser 2024

Dispens För Tävlingsarrangemang I JHOF

För ungdomsserien gäller speciella riktlinjer:
Arrangörer Ungdomsserien

Gemensam utrustning
Lista på JHOFs utrustning som finns till låns

På Naturvårdsverkets websida Naturvårdsverket - vägledning och stöd finns dokument som kan underlätta planering av organiserade arrangemang i naturen. Längst ned på deras sida finns dokumentet Arrangemang i naturen där det står vad du som arrangör behöver tänka på när du planerar ett arrangemang i naturen.
Där finns även Dialog om arrangemang i naturen som innehåller tips för att hålla en konstruktiv dialog med myndigheter, markägare och rättighetsinnehavare exempelvis jakträttsinnehavare eller samebyar.