2022

Här finns protokoll från styrelsemöten, kommittéer mm.

Styrelsens dokument 2022

2022-10-25 Styrelsemöte  
2022-09-28 Styrelsemöte  
2022-08-18 Styrelsemöte  
2022-06-01 Styrelsemöte  
2022-04-12 Styrelsemöte  
2022-03-16 Styrelsemöte  
2022-03-01 Årsmötesprotokoll Handlingar till årsmöte
2022-02-09 Styrelsemöte  
2022-01-20 Styrelsemöte  

Tävlingskommitténs dokument 2022

Rapport från tävlingskonferens SOFT 19-20 november 2022
2022-11-08 Mötesprotokoll  
2022-08-09 Mötesprotokoll  
2022-06-08 Mötesprotokoll   
2022-05-11 Möte för bildande av kommitté