Information till arrangörer

Här finns information till arrangörer av deltävlingar i Ungdoms- och juniorserien.

Regler, information till arrangörer, klassindelning m m

Följande klasser ska erbjudas:

(Detaljerad beskrivning av ingående svårighetsmoment finns under respektive färg - länk till SOFT i nytt fönster)

Åldersklasser

Nivå

 

Öppna banor

Nivå

D10

Vit

Inskolning(OBS! ej tidtagning)

Grön

H10

Vit

Mycket lätt

Vit

D12

Gul

Lätt ca 2,5 km

Gul

H12

Gul

Medelsvår

Orange

D14

Orange

Svår

Violett

H14

Orange

   

D16

Violett

 

 

H16

Violett

 

 

D17-20

Svart

H17-20

Svart

Para-I

Grön/Inskolning


Banlängder, svårighetsgrad och kartskala enligt gällande SOFT-normer
Klasser, svårighetsnivåer, segrartider & banlängder

SOFT:s gällande tävlingsregler
Regelverk & stöddokument

Karta, terräng, trafik
Från JHOF eftersträvar vi att Ungdoms- och juniorserien skall avgöras på så nya och bra kartor som möjligt för bästa OL-upplevelse och sportslig rättvisa.

Tävlingsområdet ska väljas så att terrängen är anpassad för respektive svårighetsnivå vad avser tydlighet, öppenhet och löpbarhet. Se vidare under respektive färgnivå.

Kartutskrift skall göras på för arrangören bästa möjliga sätt och i för klasserna korrekt skala.

Om hela/ delar av tävlingen avgörs i tätbebyggt område skall mycket stor hänsyn tas i banläggningen till trafiksituationen så att löpare ej utsätts för risker.

Förbjudna områden skall vara väldigt tydligt markerade på tävlingskartan så att inga tveksamheter kan råda vad avser var man får och inte får befinna sig.

Startprocedur

  • Lottade starttider med minutstart i åldersklasser. Startfålla med gå fram-tid. 1 minut att titta på kartan innan start.
  • Startintervall för åldersklasser: Medel- och långdistans 2 minuter, Sprint 1 minut
  • Lösa definitioner ska erbjudas
  • Samma bana kan med fördel användas i klasser med samma svårighetsgrad och banlängd.  ex H10 kan ha samma bana som D10 - Men då skall klasserna separeras i stardjup.
  • Vi uppmanar också arrangörerna att se till att startande på öppna banor och tävlande i åldersklasser med samma bana ej startar samtidigt.

Poängberäkning (HD14-20)
De 5 bästa resultaten räknas samman till en total resultatlista per klass

Poängskala 10-8-6-5-4-3-2-1 räknat från placering 1 och fallande. Deltagande ger 1 poäng (oavsett klass)

Målfålla
Vi uppmanar arrangörer att ha en tydligt avgränsad målfålla med en spurt på 150-300 meter från sista kontrollen.

Kommunikation
I all offentlig kommunikation kring Länsförsäkringars Ungdoms- och juniorserie ska tävlingen benämnas som Länsförsäkringars Ungdoms- och juniorserie. Det gäller i Eventor, på hemsidor, i sociala medier samt i inbjudan, PM, startlistor m m. Vidare ska LF Jämtlands logotype användas.

Bankontroll
JHOF rekommenderar att arrangör använder sig av extern bankontrollant.

Frågor
Hanna Falkeström, ungdomsanvarig JHOF, 070-277 08 07, hanna(at)advexa.se