Förbundet

Blekinge Orienteringsförbund (BlOF) består av 8 föreningar och bildades 1956.