Tävlingsteknisk kommitté

Sammankallande

Lars Svensson

0706-929012

Thomas Henmyr

Åke Larsson

Anders Blomqvist

Kartansvarig

Patrik Sjökvist

Markkontaktman

Håkan Lindberg