Policy för deltagande

Policy för deltagande på tävlingar och läger i Blekinge orienteringsförbunds regi.

När du är uttagen och ska springa för Blekinge förväntas du:

  • Vara trevlig och följa ledarnas direktiv.
  • Att visa respekt för arrangörer, medtävlande och motståndare i alla distrikt i alla situationer.
  • Att bära blekingekläder, både när man tävlar och vid prisceremonierna.
  • Ställa upp och springa de tävlingar och träningar som ingår i aktiviteten.
  • Ställa upp och springa i det lag du blir uttagen till.
  • Vara ren från doping, inte använda alkohol eller andra droger.
  • Bara åka med om du är hel och frisk.

Om man inte följer ovanstående enkla regler riskerar man att bli hemskickad på egen bekostnad.

Tänk på att:

  • Ledarna jobbar ideellt och ställer upp för dig på sin fritid.
  • Använda en trevlig ton mot varandra.

Utskriftsversion