Höstkonferenser

Välkommen till novemberkonferenser 2023

Traditionella konferenser (Karlsnäsgården, fika bekostas av BlOF), start kl 18:00:

Repetitionskurs för "gamla" banläggare:Anmälan: I Eventor senast en vecka innan resp tillfälle.