Styrelsen

Ordförande

Lennart Smedenmark

0705-715984

Vice ordförande

Anders Sundelin

0733-495494

Sekreterare

Olof Ingemarsson

0709783279

Kassör

Annika Josefsson

0736-481200

Junior och ungdom

Christian Lindblom

0739-123698

Tävling

Lars Svensson

0706-929012

Utbildning

Cissi Lingerud

0708-745731

Populära sidor