Tidsplan för arrangörer av Hallandstävlingar

Tidsplan för arrangörer av Hallandstävlingar. Uppdaterad efter planeringskonferensen 2023 inför 2024
HALLANDSTÄVLINGAR 2023-01-01

Tidsplan,                                        Senaste tidpunkter

30 mars                                       Ansökan av tävling via Eventor

31 augusti                                    Tävlingsdatum godkänns av HOF och SOFT

6 mån före tävling                       Ansökan till Länsstyrelsen angående dispens för skyddsområde

3 mån före tävling                       Ansökan till Länsstyrelsen angående samråd om marker

1 december                                  Inbjudan för vår-tävlingar med funktionärsuppgifter till HOF för

                                                   granskning

15 december                                Inbjudan för vår-tävlingar klara och inlagda på Eventor

1 maj                                            Inbjudan för höst-tävlingar med funktionärsuppgifter till HOF för

                                                     granskning

15 maj                                          Inbjudan för höst-tävlingar klara och inlagda på Eventor

6 veckor före tävling                   Material till Bankontrollant för praktisk och teoretisk                                                                                          kontroll

                                                   (för Hallands 3-dagars gäller istället 3 månader)

6 veckor för tävling                   Tävlingsledaren avrapporterar till Tävlingskontrollanten

3 veckor före tävling                  Bankontrollant klar med praktisk och teoretisk kontroll

Sista veckan före tävling            Bankontrollant godkänner tryckta banor och

                                                       kontrolldefinitioner

3 dagar före tävling                    PM publiceras på Eventor

10 dagar efter tävling                 Tävlingsrapport fylls i och signeras på Eventor

10 dagar efter tävling                 Arrangemangsavgift till SOFT ska betalas in