Konferenser

Varje år i slutet på november har Hallands OF sin årliga planeringskonferens. På denna konferens planeras kommande års verksamhet i Distriktet i samverkan med klubbarna. Planeringskonferensen delas upp i olika ämnesgrupper. Under slutet av Maj månad brukar en klubbkonferens arrangeras. På denna brukar oftast någon mer specifik fråga diskuteras.