Raketcupen

Den klubb som har högst procentuell ökning ungdomsdeltagande under DM-tävlingarna under året