PreO arrangemang

PreO arrangemang Länkar och dokument
Owe Andersson OK Löftan aug 2023
Toe Punch

En ppt över det viktigaste att veta om Toe-punch


ANT instruktion

ANT appen används av funktionärer vid tidkontroll och tempostationer. Den kan med fördel användas oavsett om man har Toe-punch eller inte. Här finns lite enkla instruktioner. 


Instruktioner för tidkontrollfunktionär

Det är viktigt vid tidkontroll och framför allt vid TempOstationer att funktionärerna ger entydiga och samma instruktioner. Här finns ett förslag på bra handlingsgång för TK-funktionär.


Protokoll för tid och tempo funktionärer

Här hittar du ett excelblad med protokoll för kontrollfunktionären vid tid- och tempokontroll. Den som är kontrollfunktionär tar egen tid med stoppur och fyller i ett backup protokoll som används om inte ANT appen fungerar.


Att göra tidkontrollkartor/Tempo

Hittade två olika program för att skapa tidkontrollkartor på ett enkelt sätt. Här finns länkar och enklare instruktioner för att komma igång.